Değerli Meslektaşlarımız,

Birinci Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi (UBEK 2016) 27 – 28 Mayıs 2016 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) işbirliğiyle Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongrede Biyoloji Eğitimi alanında çalışan öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve biyoloji öğretmenlerinin tanışması ve etkileşimi amaçlanmaktadır. Kongre süresince düzenlenecek oturum (sözel ve poster) ve panel gibi etkinlikler ile ülkemizdeki biyoloji eğitimi çalışmalarının değerlendirilebileceği bilimsel ve akademik bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir. Kongre kapsamında biyoloji öğretmenlerine yönelik özel oturumlar planlanmaktadır.

Biyoloji eğitimi araştırmacıları ile birlikte biyoloji öğretmenlerimizin de katılımını bekler, kongrede buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Mustafa Yel